โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2558

วันที่ 17 กันยายน 2558 : การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่องให้กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร สน.พลับพลาไชย 1

 

September 24, 2015 02:16