โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2558

วันที่ 8 กันยายน 2558  :  การประชาสัมพันธ์กับชุมชนรอบๆ บริเวณที่ก่อสร้าง IVS-2 ซึ่งจะมีการเจาะพื้นคอนกรีตรอบๆ บริเวณดังกล่าว เพื่อทำการ  Jet Grout จะทำให้มีเสียงดังระดับปานกลาง ตั้งแต่เดือนกันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558

 

September 24, 2015 01:47