โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2558

วันที่ 4 กันยายน 2558  :  การมอบข้าวสารจำนวน 40 ถุง เพื่อร่วมกิจกรรมงานทิ้งกระจาด ณ วัดมังกรกมลาวาส ประจำปี 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 22, 2015 07:43