โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน

      เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. คณะนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 (ช่วงหัวลำโพง - สนามไชย) บริเวณสถานีวัดมังกร 

     โดยมีนายช่างกมล  มหาผล และนายช่างสุรสิทธิ์ โรจน์สัญญากุล ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมโครงการฯ

May 08, 2015 05:06