โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงานฯ

    เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 - 17.00 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ขอดูงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง - สนามไชย จำนวน 60 ท่าน      โดยมีนายช่างกมล  มหาผล ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ ขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆ และนายช่างนพพร  รัตนฉายาบรรณ นายช่างครรเชนทร์ กานต์เมธากุล ให้การต้อนรับบริเวณสถานีวังบูรพา และพาเยี่ยมชมโครงการฯ

March 30, 2015 02:46