โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยดูงานโครงการรถไฟฟ้าฯ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. คณะสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาวิศวกร โครงการพัฒนาผู้นำวิศวกรรุ่นใหม่ ศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง - สนามไชย โดยมีเจ้าหน้าที่วิศวกรของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายขั้นตอนการก่อสร้าง และพาเยี่ยมชมโครงการฯ บริเวณ Cut&Cover หัวลำโพง

January 24, 2015 05:27