โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) เยี่ยมชมโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) เข้าศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง - สนามไชย โดยมีนายช่างกมล  มหาผล ตัวแทนบริษัทฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ ให้แก่คณะดูงานดังกล่าว

 

December 20, 2014 07:53