โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กรมช่างโยธาทหารอากาศ เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญา 2

เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 กรมช่างโยธาทหารอากาศ นำนายทหารนักเรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลักสูตรสำหรับนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 4 พร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ สัญญา 2 โดยมี บมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และพาชมสถานีอิสรภาพ 

                                                                                                                                                                             

December 03, 2014 12:48