โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:30 น. นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขอความอนุเคราะห์นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานและเยียมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสัน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง - สนามไชย บริเวณ Cut&Cover หัวลำโพง 

     โดยมีนายช่างกมล  มหาผล และนายช่างเทอดศักดิ์ ประเสนมูล เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและบรรยายถึงรายละเอียดโครงการฯ และพาเยี่ยมชมโครงการฯ

November 24, 2014 04:03