โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:00 - 11:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง - สนามไชย บริเวณ Cut&Cover หัวลำโพง

     โดยมีนายช่างกมล  มหาผล ตัวแทนบริษัทฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มาดูงานดังกล่าว

November 24, 2014 03:43