โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ สัญญา2

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หลักสูตรปริญญาโท เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (CSCBL) และ บมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆในงานก่อสร้าง

November 19, 2014 03:45