โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ดูงานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ สัญญา 1

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง - สนามไชย โดยมีนายช่างกมล มหาผล และนายช่างเทอดศักดิ์ ประเสนมูล ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปถึงขั้นตอนการก่อสร้างโครงการฯ

November 17, 2014 01:49