โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะวิศวกรจากการไฟฟ้าราชอาณาจักรภูฏาน เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าฯ สัญญาที่ 1

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:00 น. บริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าราชอาณาจักรภูฏาน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง - สนามไชย โดยมีนายช่างกมล มหาผล พร้อมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและพาเยี่ยมชมโครงการฯ

November 15, 2014 06:24