โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ สัญญา 2

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ โดยมีบมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆในงานก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

November 11, 2014 12:31