โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะเจ้าหน้าที่ สศช. ดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ สัญญา 2

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.15 น. (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) เข้าตรวจและเยี่ยมชม ความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ สัญญา 2 โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และ บมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ พร้อมพาชมสถานีสนามไชย

November 11, 2014 12:20