โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สน.ชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ

เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สำนักชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ โดยมี บมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆในงานก่อสร้าง แนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมก่อสร้าง ต่อบุคคลผู้มาศึกษาดูงาน

November 05, 2014 10:48