โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะทำงานและอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ

เมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะทำงานและอาจารย์ผู้สอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 โดย บมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆในงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

 

October 20, 2014 02:32