โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 คณะอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ โดยมีกลุ่มผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (CSCBL) และ บมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆในงานก่อสร้าง

October 20, 2014 02:18