โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 70 คน เข้ารับฟังการบรรยายภาพรวมและแผนงานก่อสร้างโครงการฯ เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง และการดูงานภาคสนาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสัญญาที่ 3 ณ ห้องประชุม โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก

September 27, 2014 05:06