โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะ สวทช. เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ สัญญาที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เยี่ยมชมโครการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ และเป็นประโยชน์ในงานวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ ด้วยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (CSCBL) และ บมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆในงานก่อสร้าง

September 25, 2014 03:49