โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

บมจ. ช. การช่าง นำคณะนักวิเคราะห์ส่วนลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัท เยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการฯ สัญญาที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 บมจ. ช. การช่าง (สำนักงานใหญ่) นำคณะนักวิเคราะห์ส่วนลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัท เยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ โดยมี ดร.โสภัชย์ วรวิวัฒน์ รองผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆในงานก่อสร้าง พร้อมทั้งนำชมสถานีอิสรภาพ และ ปล่องระบายอากาศที่ 3

 

September 25, 2014 01:32