โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

นักเรียนนายร้อย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษา/ดูงาน

เมื่อวันที่ 17  กันยายน 2557 นักเรียนนายร้อย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษา/ดูงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (สัญญา 4)

นักเรียนกล่าวขอบคุณกับผู้อำนวยการโครงการ

มอบของที่ระลึกนักเรียนนายร้อย รับฟังบรรยาย ณ ออฟฟิศกัลปพฤกษ์นักเรียนนายร้อยเข้าเยี่ยมชมและดูงานอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงนักเรียนนายร้อยลงพื้นที่ดูหน้างานพร้อมฟังคำอธิบายการทำงานของเครื่องมือติดตั้ง Segment

September 23, 2014 03:19