โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

อาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ฟังบรรยายภาพรวมโครงการฯ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 อาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เข้ารับฟังการบรรยายภาพรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (สัญญา 3) ณ สำนักงานสนามวัดกำแพง

September 16, 2014 04:03