โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศึกษา/ดูงาน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น.-13.00 น. นักศึกษา คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เดินทางมาศึกษา/ดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย (สัญญาที่ 1) บริเวณ Cut & Cover หัวลำโพง โดยมีที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSCBL) กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับ ช่วงเช้า 9.00-11.00 น. ฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า จากนายช่างกมล  มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการจราจร ณ สำนักงานโครงการฯพระราม 9 เวลา 11.45 -13.00 ศึกษา/ดูงานการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้า ณ Cut & Cover หัวลำโพง โดยมีนายช่างนพพร  รัตนฉายาบรรณ ผู้จัดการงานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้า เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมนำชมอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ติดพร้อมตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับโครงการ

June 27, 2014 09:24