โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

เจ้าหน้าที่ โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 4" ศึกษา/ดูงาน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 น.-16.00 น. เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 4" จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เดินทางมาศึกษา/ดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย (สัญญาที่ 1) บริเวณ Cut & Cover หัวลำโพง โดยมีกลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) ที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSCBL) และ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับ  พร้อมฟังบรรยายจาก นายช่างกมล  มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการจราจร เกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและฟังบรรยาย จากนายช่างนพพร  รัตนฉายาบรรณ ผู้จัดการงานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้า เกี่ยวกับงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมนำชมอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับโครงการฯ

May 26, 2014 03:14