โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษา/ดูงาน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 9:00-12:00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาศึกษา/ดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย (สัญญาที่ 1) บริเวณ Cut & Cover หัวลำโพง โดยมีที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSCBL) และ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายจาก นายช่างกมล  มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการจราจร เกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและนำชมอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ติดพร้อมตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับโครงการฯ

May 17, 2014 06:12