โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ศึกษา/ดูงาน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 8:30 -16:00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน  เดินทางมาศึกษา/ดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย (สัญญาที่ 1) บริเวณ Cut & Cover หัวลำโพง โดยมีกลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) ที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSCBL)  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายจาก นายช่างกมล  มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการจราจร เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและฟังบรรยายจาก นายช่างนพพร  รัตนฉายาบรรณ ผู้จัดการงานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้า เกี่ยวกับงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้า

April 26, 2014 09:29