โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สมาคม RICS (The Royal Institute of Chartered Surveyors) ศึกษา/ดูงาน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 13:30-16:00 น. คณะสมาคม RICS (The Royal Institute of Chartered Surveyors) เดินทางมาศึกษา/ดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย (สัญญาที่ 1) บริเวณ Cut & Cover หัวลำโพง โดยมีที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSCBL) กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยาย จากนายช่างกมล  มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการจราจร เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและฟังบรรยายจาก นายช่างกนก  คิรีแลง วิศวกรงานก่อสร้างอุโมงค์ เกี่ยวกับงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน

April 05, 2014 07:54