โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญา2

เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เยี่ยมชมการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และ บมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆในงานก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่อาจารย์และนักศึกษา

 

March 17, 2014 08:28