โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ศึกษา/ดูงาน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 09.00–11.30 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดินทางมาศึกษา/ดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย  ช่วงหัวลำโพง–สนามไชย สัญญาที่ 1 บริเวณสถานีวังบูรพา โดยมีกลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) ที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSCBL) และบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยาย จากนายช่างกมล มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการจราจร เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างและฟังบรรยายจาก นายช่างวิชัย ทัศนีย์ภาพ วิศวกรโครงการ เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ พร้อมทั้งฟังบรรยายจากนายช่างเวทิน  วสุนธราสุข ผู้จัดการโครงการสถานีวังบูรพาเกี่ยวกับความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานีวังบูรพา

March 06, 2014 10:12