โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น ต้อนรับสำนักการโยธา กทม. ศึกษา/ดูงานโครงการฯ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการ PMCBL, บริษัทที่ปรึกษาด้านการควบคุมการก่อสร้าง CSCBL และกิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น (สัญญา 3) ให้การต้อนรับสำนักการโยธา กทม. ศึกษา/ดูงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ณ สำนักงานสนาม วัดกำแพง

February 27, 2014 02:55