โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สัญญา 3 จัดกิจกรรม CR ณ โรงเรียนพิมลวิทย์ เขตบางพลัด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 รฟม. ร่วมกับที่ปรึกษา PMCBL, CSCBL และกิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น (สัญญา 3) จัดกิจกรรม CR ณ โรงเรียนพิมลวิทย์ เขตบางพลัด เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน

 

February 18, 2014 01:37