โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:30 – 16:00 น. อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เดินทางมาศึกษา/ดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย  ช่วงหัวลำโพง – สนามไชย สัญญาที่ 1 บริเวณ Cut&Cover หัวลำโพง และสถานีวัดมังกร โดยมีที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL), ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการ (CSCBL) และ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยาย จากนายช่างกมล  มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการจราจร เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง และฟังบรรยายจาก นายช่างสมปอง โกพระ วิศวกรโครงการ  เกี่ยวกับก่อสร้างสถานีวัดมังกร  พร้อมทั้งนำชมอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินและงานก่อสร้างสถานีวัดมังกร และตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

February 08, 2014 07:58