โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สัญญา 2 จัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนราชินี

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วง สนามไชย-ท่าพระ และตอบข้อซักถามพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนราชินี โดยมีบริษัทที่ปรึกษา PMCBL และCSCBL ร่วมทำกิจกรรมตลอดงาน

December 24, 2013 04:05