โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง (รฟม.) พร้อมที่ปรึกษา ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้าง สัญญาที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น. คณะกรรมการตรวจการจ้าง (รฟม.) ได้เดินทางมาตรวจดูสถานีสนามไชย, สถานีอิสรภาพ เพื่อตรวจความก้าวหน้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย – ท่าพระ โดยมีกลุ่มที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการ (PMCBL) กลุ่มที่ปรึกษาด้านการควบคุมการก่อสร้าง (CSCBL) และ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

December 24, 2013 03:25