โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง (รฟม.) พร้อมที่ปรึกษา ตรวจความก้าวหน้าสัญญาที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 6  พฤศจิกายน  2556 เวลา 09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการตรวจการจ้าง (รฟม.) พร้อมที่ปรึกษา ตรวจความก้าวหน้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย – ท่าพระ โดยมีกลุ่มที่ปรึกษาควบคุมงาน (PMCBL) และ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

December 04, 2013 06:22