โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สัญญา 3 จัดกิจกรรม CR วันประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดอัมพวา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ทางกิจการร่วมค้า SH-UN JV ได้จัดกิจกรรม CR ในวันประชุมผู้ปกครอง ของโรงเรียนวัดอัมพวา โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษา PMCBL และ CSCBL ร่วมด้วย

November 11, 2013 03:32