โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดูงานอุโมงค์รถไฟฟ้า สัญญาที่ 1

 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะสมาชิกวิศวกร เข้า ศึกษา/ ดูงาน การดำเนินโครงการการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย สัญญาที่ 1  บริเวณ Cut & Cover หัวลำโพง

October 29, 2013 03:02