โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและคณาจารย์ฯ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯของสัญญาที่ 2 บริเวณ Cut & Cover ท่าพระ และ สถานีสนามไชย โดยมีทีมงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และ บมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆในงานก่อสร้าง และพาชมสถานที่จริง ตามสถานีต่างๆ

CUT & COVER

สนามไชย BS 12

October 28, 2013 11:52