โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. คณะอาจารย์พร้อมนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯของสัญญาที่ 2 บริเวณ Cut & Cover ท่าพระ และ สถานีสนามไชย โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง(CSCBL) และ บมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆในงานก่อสร้าง

สถานีสนามไชย (BS 12)

CUT & COVER (ท่าพระ)

October 09, 2013 07:37