โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง – สนามไชย

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 13.30 - 16.40 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย  ช่วงหัวลำโพง – สนามไชย สัญญาที่ 1 บริเวณ Cut & Cover หัวลำโพงและสถานีวัดมังกร  โดยมีกลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSCBL)  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยาย จาก นายช่างกมล  มหาผล ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการจราจร เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าและนำชมอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้

October 01, 2013 09:25