โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น จัดกิจกรรม CR ณ โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา และส่งมอบตีเส้นจราจรห้ามจอดหน้าโรงเรียน

กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น จัดกิจกรรม CR ณ โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา และส่งมอบตีเส้นจราจรห้ามจอดบริเวณปากทางเข้าหน้าโรงเรียน โดยมี ดร.ฟองแก้ว ทิตาทร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบของที่ระลึก และรับมอบการตีเส้นจราจรเพื่อมอบเป็นสาธารณะประโยชน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ รฟม. และ บริษัทที่ปรึกษา(PMCBL) ร่วมด้วย

September 26, 2013 02:34