โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของ ผวก. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.30-11.00 น. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของ ผวก. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 1 ณ Cut&Cover หัวลำโพง

September 25, 2013 08:09