โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เยี่ยมชมการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.30 – 15.45 คณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เยี่ยมชมการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง – สนามไชย 
     โดยมีที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSCBL)  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยาย จากนายช่างกมล  มหาผล ผู้ จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการจราจร และนายช่างนพพร รัตนฉายาบรรณ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน

     พร้อมทั้งนำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าและตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

September 17, 2013 02:21