โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. คณะอาจารย์พร้อมนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯของสัญญาที่ 2  บริเวณ Cut & Cover ท่าพระ และ สถานีสนามไชย  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง(CSCBL) และ บมจ ช.การช่าง ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆในงานก่อสร้าง

Cut & Cover

สถานีสนามไชย

 

 

September 06, 2013 07:13