โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นพดล จอกแก้ว และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมฟังบรรยายข้อมูลการก่อสร้างของโครงการจากวิทยากร และเยี่ยมพื้นที่การก่อสร้างบริเวณ Pier 4 การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีเจ้าหน้าที่ของ PMCBL และ CSCBL ร่วมด้วย 

August 29, 2013 03:44