โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ที่ปรึกษา PMCBL ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 21 ปี รฟม.

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ที่ปรึกษา PMCBL ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 21 ปี ในโอกาสนี้ได้ร่วมมอบเงินสมทบ กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

August 28, 2013 03:49