โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่ 1

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30- 12.00 น. อาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชยบริเวณ Cut&Cover หัวลำโพง

 

August 19, 2013 01:24