โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่ 1

     วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00- 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชยบริเวณ Cut&Cover หัวลำโพง พร้อมทั้งฟังบรรยายสรุปจาก นายช่างกมล มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการจราจร

 

August 16, 2013 04:01