โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

รฟม. ร่วมกับกิจการร่วมค้า เอสเอช - ยูเอ็น จัดกิจกรรม CR เทศกาลวันแม่ ปี 2556

เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2556 รฟม. ร่วมกับกิจการร่วมค้า เอสเอช - ยูเอ็น จัดกิจกรรม CR เทศกาลวันแม่ ปี 2556 ณ โรงพยาบาลยันฮี โดยมี ทพญ. ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี และคุณรัชดาภรณ์ ศุภพอดี ผจก.ส่วนการตลาดความงาม รับของที่ระลึกจากรฟม. และ PMCBL ร่วมด้วย

August 09, 2013 09:26